It is currently Fri 18 Oct 2019 6:29 pm

All times are UTC + 7 hours


Search found 2191 matches
Search these results:

Author Message

 Forum: General   Topic: โรคทางจิตสมัยใหม่

Posted: Thu 17 Oct 2019 12:00 pm 

Replies: 4
Views: 6


โอเมก้าซินโดรม และอัลฟ่าปลอมซินโดรม ในสัตว์สังคมเราจะเรียกสถานะตามลำดับว่า อัลฟ่า เบต้า แกมม่า โอเมก้า พวกโอเมก้าคือพวกนอกสายตา พวกนี้เวลาเจออัลฟ่า มักจะชอบโม้ข้อมูลต่างๆเพื่อยกสถานะตัวเองในการเข้าสังคม ภาษาบ้านๆจะเรียกว่า พวกเชลียร์ จากนั้นเวลาอัลฟ่าเจอกันเองก็แค่เอาข้อมูลมากระจายต่อ หรือหาผลประโย...

 Forum: General   Topic: โรคทางจิตสมัยใหม่

Posted: Thu 17 Oct 2019 12:00 pm 

Replies: 4
Views: 6


โรคจำแบบกูเกิ้ล

 Forum: General   Topic: โรคทางจิตสมัยใหม่

Posted: Thu 17 Oct 2019 12:00 pm 

Replies: 4
Views: 6


โรครู้ดีไปหมด (Mansplaining) Mansplaining เป็นคำนามและเป็นศัพท์ไม่เป็นทางการ ผสมคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ จากคำว่า Man (ผู้ชาย) และคำว่า Explain (อธิบาย) ไว้ด้วยกัน คำดังกล่าวเกิดขึ้นราวปี 2008 ใช้เพื่ออธิบายลักษณะของผู้ชายที่หยิ่งทะนงตัว มั่นใจตนเองมากเกินไป ดูมีความรู้ รู้ดีไปหมดทุกเรื่อง โดยเฉพาะต่อหน...

 Forum: General   Topic: โรคทางจิตสมัยใหม่

Posted: Thu 17 Oct 2019 11:59 am 

Replies: 4
Views: 6


โรคจำแบบกูเกิ้ล (จำเฉพาะ index) ในรายงานการศึกษาเมื่อปี 2011 ที่ผ่านมา ภายใต้หัวข้อ Google Effects on Memory: Cognitive Consequences of Having Information at Our Fingertips (ผลกระทบจาก Google ที่มีต่อความจำ : ผลลัพธ์จากกระบวนการคิด ของการได้รับข้อมูลผ่านปลายนิ้ว) ที่เก็บข้อมูลจากนักศึกษา พบว่าพวกเข...

 Forum: General   Topic: โรคทางจิตสมัยใหม่

Posted: Thu 17 Oct 2019 11:59 am 

Replies: 4
Views: 6


พื้นฐานทางจิต ฟรอยด์กล่าวว่า พัฒนาการทางบุคลิกภาพ (Ego) จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา องค์ประกอบที่มีส่วนในพัฒนาการทางบุคลิกภาพที่ฟรอยด์ได้กล่าวไว้ มีดังนี้ 1. วุฒิภาวะ หมายถึง ขั้นพัฒนาการตามวัย 2. ความคับข้องใจ ที่เกิดจากความสมหวังไม่สมหวังเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก 3. ความคับข้องใจ เนื่อ...

 Forum: IT Technic   Topic: Android: Some Useful Intents

Posted: Sat 12 Oct 2019 4:59 pm 

Replies: 9
Views: 4836


Media Scan
Code:
Action  : android.intent.action.MEDIA_SCANNER_SCAN_FILE
Data    : file:///sdcard/ or content://sdcard/
Target  : Broadcast

 Forum: IT Technic   Topic: Android: Some Useful Intents

Posted: Sat 12 Oct 2019 4:22 pm 

Replies: 9
Views: 4836


Tethering Settings
Code:
Package : com.android.settings
Class   : com.android.settings.TetherSettings
Target  : Activity

 Forum: \temp   Topic: dfgdf

 Post subject: dfgdf
Posted: Tue 01 Oct 2019 11:33 pm 

Replies: 0
Views: 65


IMG_20181208_2008511.pngdfgdfg

 Forum: IT Technic   Topic: วิธีแก้ E:failed to mount /efs (Invalid argument) Samsung Note 2 N7100

Posted: Tue 01 Oct 2019 1:57 am 

Replies: 8
Views: 277


The truth and misunderstanding about how to build Odin .tar.md5 ⋅ Cygwin "md5sum -t" command is not text mode. But it's binary mode and doesn't display * in front of the filename. ⋅ Gnuwin "md5sum" or "md5sum -b" commands will append \r (carriage re...

 Forum: IT Technic   Topic: วิธีแก้ E:failed to mount /efs (Invalid argument) Samsung Note 2 N7100

Posted: Sun 29 Sep 2019 5:32 pm 

Replies: 8
Views: 277


How to write IMEI with Z3X Samsung Tool v24.3

The device have to root.

Only v24.3 that work with Loader and no error "ztool not found for selected model".
https://www.youtube.com/watch?v=aTeQFvv3jBg

 Forum: IT Technic   Topic: วิธีแก้ E:failed to mount /efs (Invalid argument) Samsung Note 2 N7100

Posted: Sun 29 Sep 2019 4:17 pm 

Replies: 8
Views: 277


Manual Fix E:failed to mount /efs (Invalid argument) Samsung Note 2 N7100 The device have to root. 1. Install Platform-tools (adb.exe and fastboot.exe) on your computer. https://dl.google.com/android/repository/platform-tools_r29.0.4-windows.zip 2. Install busybox on mobile. https://play.google.com...

 Forum: IT Technic   Topic: วิธีแก้ E:failed to mount /efs (Invalid argument) Samsung Note 2 N7100

Posted: Sun 29 Sep 2019 3:52 pm 

Replies: 8
Views: 277


...

 Forum: IT Technic   Topic: วิธีแก้ E:failed to mount /efs (Invalid argument) Samsung Note 2 N7100

Posted: Sun 29 Sep 2019 11:45 am 

Replies: 8
Views: 277


How to root Samsung Note 2 N7100

There are 2 methods.

1. Flash Chainfire CF-Auto-Root-t03g-t03gxx-gtn7100 Recovery. Root base on stock recovery KOT49H.N7100XXUFNI1.

2. Flash TWRP Recovery and install Chainfire SuperSU (no need to unzip) in TWRP.

 Forum: IT Technic   Topic: วิธีแก้ E:failed to mount /efs (Invalid argument) Samsung Note 2 N7100

Posted: Sun 29 Sep 2019 11:40 am 

Replies: 8
Views: 277


Use Odin to flash ROM 1. Power off mobile. 2. Press [Vol Down] + [Power] + [Home] buttons. 3. When the Warning screen display, release the buttons. 4. Press [Vol Up] to continue. 5. Run Odin. 6. Connect USB to Computer and wait until finish install all USB drivers. You will see info in ID:COM. ROM ...

 Forum: IT Technic   Topic: วิธีแก้ E:failed to mount /efs (Invalid argument) Samsung Note 2 N7100

Posted: Sun 29 Sep 2019 11:23 am 

Replies: 8
Views: 277


Install Official Samsung USB Driver to use with Odin and ADB mode.

https://developer.samsung.com/galaxy/others/android-usb-driver-for-windows

 Forum: IT Technic   Topic: วิธีแก้ E:failed to mount /efs (Invalid argument) Samsung Note 2 N7100

Posted: Sat 28 Sep 2019 9:18 pm 

Replies: 8
Views: 277


failed to mount.png

 Forum: IT Technic   Topic: วิธีแก้ E:failed to mount /efs (Invalid argument) Samsung Note 2 N7100

Posted: Sat 28 Sep 2019 4:18 pm 

Replies: 8
Views: 277


References : https://droidsans.com/topic/219287/ https://droidsans.com/topic/301476/ https://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2073654 1. Install Official Samsung USB Driver v1.7.13.0 (28 Sep 2019) on computer. https://developer.samsung.com/galaxy/others/android-usb-driver-for-windows 2. In...

 Forum: Travel   Topic: รวมแผนที่ POI ชิมช้อปใช้

Posted: Tue 24 Sep 2019 5:01 pm 

Replies: 1
Views: 119


[ { "province_id": 50, "map_url": "https://www.google.com/maps/d/u/2/viewer?mid=13fe2iCX0wZ-YVOeJT8tnc5bk9Xb7RScx&ll=18.78701923837948%2C98.95647725000003&z=11" }, { "province_id": 57, "map_url": "https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=...

 Forum: Travel   Topic: รวมแผนที่ POI ชิมช้อปใช้

Posted: Tue 24 Sep 2019 4:58 pm 

Replies: 1
Views: 119


ชิมช้อปใช้ *** เจ้าของร้านค้าถุงเงินลงพิกัดผิดจำนวนมาก ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล *** ขอได้รับความขอบคุณจากเพจแจ้งเตือนราคาน้ำมัน สนับสนุนการท่องเที่ยวขับขี่อย่างมีน้ำใจและเคารพกฎจราจร https://www.facebook.com/OilPriceNotifier/ https://www.ktb.co.th/th/contact-us/thung-ngern-shop-province ชิม...

 Forum: General   Topic: ประสบการณ์การรักษา เซ็บเดิร์ม Seborrheic Dermatitis

Posted: Fri 20 Sep 2019 12:36 pm 

Replies: 49
Views: 88795


ภูมิคุ้มกันเป็นพิษ ToqTaeq Kerdmee 11 August 2019 https://www.facebook.com/taek.ladylg/posts/2230267793757775 อุทาหรณ์สำหรับคนพักผ่อนน้อย(ภูมิคุ้มกันเป็นพิษ) เริ่มเป็นคนทำงานเป็นกะ (shift) จึงไม่สามารถควบคุมเวลานอนหรือเวลาตื่นได้ ทำให้บางวันที่ต้องเข้าดึกมากๆ อย่างตี3 ก็ไม่ได้นอนเลย เพราะเหตุนอนไม่...

 Forum: IT Technic   Topic: Windows 10: วิธีดาวโหลดไฟล์ ISO แบบ uudp

Posted: Thu 22 Aug 2019 6:02 pm 

Replies: 1
Views: 268


https://uupdump.ml ไม่สามารถดาวโหลดรุ่น LTSC (support 10 ปี ไม่อัพเดทบ่อยๆ ไม่มี app store รกๆ พวกเซียนจะใช้กัน) Windows 10 release history https://docs.microsoft.com/en-us/windows/release-information/ Windows 10 version history https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10_version_history Semi-Annual Ch...

 Forum: IT Technic   Topic: Windows 10: วิธีดาวโหลดไฟล์ ISO แบบ uudp

Posted: Thu 22 Aug 2019 5:59 pm 

Replies: 1
Views: 268


ตัวอย่างดาวโหลด Windows 10 Enterprise 18362.295 X64 1. เราสามารถเลือกดาวโหลดไฟล์ uudp ได้จาก https://uupdump.ml (ตอนนี้ยังไม่ต้องสนใจว่ามันคืออะไร ให้หาอ่านเพิ่มเติมเอานะคะ) 2. กดค้นหา build number เช่น 18362.295 (ไม่ต้องใส่ 10.0. นำหน้า) 3. จะแสดงรายการให้เลือก หลักๆแล้วจะแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ⋅...

 Forum: IT Technic   Topic: How to build SVF2EXE

 Post subject: Re: How to build SVF2EXE
Posted: Wed 21 Aug 2019 12:53 pm 

Replies: 1
Views: 2343


1. Download smv.exe from http://www.smartversion.com/smartvs37.zip 2. Download 7zr.exe from https://www.7-zip.org/a/lzma1900.7z 3. Download 7zSD.sfx from https://olegscherbakov.github.io/7zSFX/files/7zsd_160_2712.7z 4. Modify 7zSD.sfx icon for the Windows 10 patcher. In this example, I rename to 7zS...

 Forum: General   Topic: ต้นตีนเป็ดน้ำ (ตีนเป็ดทะเล) != ต้นตีนเป็ด (พญาสัตบรรณ)

Posted: Sun 11 Aug 2019 12:01 pm 

Replies: 3
Views: 2556


ไม้หวงห้ามประเภท ก ไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดในประเทศไทย แม้จะปลูกไว้ในที่ดินของตนเองหรือจะกระทำการใดๆ ต่อไม้ ต้องยื่นคำขออนุญาตทำไม้เพื่อการใช้สอยส่วนตัวต่ออำเภอหรือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในท้องที่ ตามขั้นตอนการขออนุญาตทำไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ตามข้อกำหน...

 Forum: General   Topic: ต้นตีนเป็ดน้ำ (ตีนเป็ดทะเล) != ต้นตีนเป็ด (พญาสัตบรรณ)

Posted: Sun 11 Aug 2019 11:38 am 

Replies: 3
Views: 2556


ตีนเป็ด (พญาสัตบรรณ) Alstonia scholaris ดอกเขียว มีกลิ่นเหม็น ผลเป็นฝัก พิษอยู่ที่เปลือกไม้ เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่และเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก ตีนเป็ดน้ำ (ตีนเป็ดทะเล) Cerbera odollam ดอกขาวจุดเหลือง ไม่เหม็น ผลกลมลูกใหญ่ เมล็ดมีพิษ เป็นต้นไม้ขนาดกลาง ตีนเป็ดทราย Cerbera manghas ดอกขาวจุดแดง ไม่เหม็น ผลกลม...

 Forum: IT Technic   Topic: เคล็ดลับการใช้ file sharing ระบบ workgroup ของ XP/VISTA/7 LAN Share Network

Posted: Mon 29 Jul 2019 9:48 am 

Replies: 13
Views: 11519


วิธีแก้ปัญหา Unidentified Network No Internet Access

0.0.0.0 เป็นเพราะโปรแกรม bonjour รัน services ประหลาดๆ

##Id_String1.6844f930_1628_4223_b5cc_5bb94b879762## Apple Computer, INC

ให้ disable หรือเอาออก

cd %ProgramFiles%\Bonjour
mDNSResponder.exe -remove

 Forum: IT Technic   Topic: เคล็ดลับการใช้ file sharing ระบบ workgroup ของ XP/VISTA/7 LAN Share Network

Posted: Mon 29 Jul 2019 9:46 am 

Replies: 13
Views: 11519


0x80070035 The network path was not found (LAN) Network Discovery service make you can see the other computer name. snap3471.png Sometime we can see the other computers in network but we can't browse into them. These can be solved by type IP \\192.168.1.x in the address bar. To gain access file and...

 Forum: IT Technic   Topic: เคล็ดลับการใช้ file sharing ระบบ workgroup ของ XP/VISTA/7 LAN Share Network

Posted: Mon 29 Jul 2019 9:44 am 

Replies: 13
Views: 11519


AllowInsecureGuestAuth specifies whether the SMB client will allow insecure guest logons to an SMB server. Insecure guest logons are used by file servers to allow unauthenticated access to shared folders. While uncommon in an enterprise environment, insecure guest logons are frequently used by cons...

 Forum: General   Topic: ลำดับขั้นตอนการย้ายค่าย เบอร์เดิม

Posted: Tue 16 Jul 2019 10:23 pm 

Replies: 6
Views: 685


6. ซิมเก่าสามารถไปขอเงินคืนได้

ถ้ายึกยักให้ขู่แจ้งกสทช. ปกติจะโอนเงินเข้าบัญชีเราภายใน 30 วัน

 Forum: General   Topic: ลำดับขั้นตอนการย้ายค่าย เบอร์เดิม

Posted: Tue 16 Jul 2019 10:20 pm 

Replies: 6
Views: 685


5. วันรุ่งขึ้น โดนตัดสัญญาณ

ตอนเช้า 9:00 น. ลองเช็คสัญญาณพบว่าโดนตัดสัญญาณแล้ว ไม่มี sms บอกอะไรเลย ต้องเช็คเอาเอง
ตอนนี้เปลี่ยนซิมใหม่ได้เลย

06.png

07.png

08.png
Sort by:  
Page 1 of 74 [ Search found 2191 matches ]


All times are UTC + 7 hours


Jump to: