It is currently Mon 27 May 2019 8:48 pm

All times are UTC + 7 hours
Post new topic Reply to topic  [ 1 post ] 
Author Message
 Post subject: การฆ่าตัวตายบางกรณีพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงตำหนิ
PostPosted: Fri 25 Nov 2016 2:20 pm 
Offline

Joined: Tue 05 May 2009 8:20 pm
Posts: 255
บางกรณีก็ทรงตำหนิและบางกรณีพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงตำหนิ คือว่าถ้าฆ่าตัวตายแล้วได้ผลที่สมควรกว่า หรือสมควรแก่เหตุก็ไม่ทรงตำหนิ แต่ถ้าไม่สมควรแก่เหตุ หรือว่าทำใจไม่ดีเวลานั้นจิตใจไม่ดีก็ทรงตำหนิ แล้วแต่เงื่อนไขที่กระทำลงไปในเวลานั้นเป็นเงื่อนไขที่สมควรหรือไม่สมควร

1) พระฉันนะ (ไม่ใช่รูปเดียวกับที่ติดตามพระพุทธเจ้า) มีทุกขเวทนาบีบคั้นมาก พระสารีบุตรเมื่อทราบข่าวว่าพระฉันนะจะฆ่าตัวตายก็เดินทางมาเยี่ยมและพรรณาถึง ขันธ์ 5 แล้วห้ามไม่ให้พระฉันนะฆ่าตัวตาย

พระฉันนะตอบว่าท่านรู้พระอัธยาศัยและจะไม่ให้พระผู้มีพระภาคทรงตำหนิ
พระฉันนะ ฆ่าตัวตายแล้วก็สำเร็จมรรคผลเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้น เรียกว่า ชีวิตสมสีสี

พระพุทธเจ้ากล่าวว่า "เราติเตียนผู้ที่ทำลายชีวิตนี้ทำลายกายนี้ แล้วก็ไปถือเอากายใหม่ แต่ถ้าทำลายกายนี้แล้วไม่ถือเอากายใหม่ เราไม่ติเตียน"

2) พระวักกลิ ท่านเดินทางกับลูกศิษย์เพื่อมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ถึงกลางทางท่านเกิดเป็นอัมพาตเดินไม่ไหว จะให้ลูกศิษย์หามไปก็เกรงว่าจะเป็นความลำบากเกินไป ก็เลยขอให้ลูกศิษย์เดินทางล่วงหน้าไปก่อนไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าท่านจะฆ่าตัวตายด้วยศัสตรา

พระพุทธเจ้าก็ฝากมาว่าการตายของเธอไม่เลวทีเดียวเพราะท่านทรงเห็นแล้วว่าท่านวักกลิเมื่อฆ่าตัวตายแล้วจะสำเร็จมรรคผล

3) พระโคธิกะ เป็นโรคเรื้อรัง ได้ฌาณก็เสื่อมเพราะฤทธิ์ของโรค จนในที่สุดท่านบอกว่าคติของปุถุชนไม่แน่นอน มันอาจจะไปอบายก็ได้ เพราะฉะนั้นทำฌาณให้เกิดขึ้นแล้วฆ่าตัวตายตอนที่ฌาณยังไม่เสื่อมเสียดีกว่า อย่างน้อยก็ได้ไปพรหมโลก แต่พอท่านจ่อมีดโกนเข้าไปท่านก็ได้สำเร็จอรหัตตผลพร้อมกับเสียชีวิต


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 1 post ] 

All times are UTC + 7 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to: