นัดดา
http://forum.naddalim.com/

PCI Express 4 port USB 3.0 NEC D720201 USB Card ราคา 9.95 USD
http://forum.naddalim.com/viewtopic.php?f=30&t=2209
Page 1 of 1

Author:  tong [ Fri 30 Aug 2013 10:10 pm ]
Post subject:  PCI Express 4 port USB 3.0 NEC D720201 USB Card ราคา 9.95 USD

SAM_6029.JPG

- ตามรูปเป็นชิพ NEC/Renesas µPD720201 xHCI 1.0 (4-port, PCI Express 2.0 x1)
- ต้องใช้แผ่น driver ที่แถมมาในการติดตั้ง เพราะวินโด้ไม่รู้จัก
- ตอนหลังคนขายปรับราคาเป็น 16.95 USD แล้ว
- แพคมาด้วยฟองน้ำหนามาก หนาที่สุดเท่าที่เคยซื้อของจากจีน

ราคา 9.95 USD
http://www.ebay.com/itm/261203076408

Author:  tong [ Fri 30 Aug 2013 10:15 pm ]
Post subject:  Re: PCI Express 4 port USB 3.0 NEC D720101 USB Card ราคา 9.95 USD

NEC Renesas µPD720201.png

Author:  tong [ Sun 01 Sep 2013 10:36 pm ]
Post subject:  Re: PCI Express 4 port USB 3.0 NEC D720101 USB Card ราคา 9.95 USD

อ่านการเลือกซื้อ USB 3.0 PCIe card ได้ที่นิ่
http://forum.naddalim.com/viewtopic.php?f=7&t=2094

Author:  tong [ Tue 04 Feb 2014 9:41 pm ]
Post subject:  Re: PCI Express 4 port USB 3.0 NEC D720201 USB Card ราคา 9.95 USD

เวปแจก driver หายาก ไม่มีหมกเม็ดโฆษณา http://www.station-drivers.com

USB3.0 NEC/Renesas µPD720201 µPD720202 Driver

The Driver Only v3.0.23.0 MD5Sum 100% same as v3.0.23.1
We don't need rusb3mon.exe that cause High CPU usage.

Attachments:
USB3.0 NEC µPD720201 µPD720202 Full 3.0.23.0.zip [17.07 MiB, 180 times]
USB3.0 NEC µPD720201 µPD720202 Full 3.0.23.1.zip [9.13 MiB, 180 times]
USB3.0 NEC µPD720201 µPD720202 Firmware 2.0.2.4.exe [1.81 MiB, 173 times]
USB3.0 NEC µPD720201 µPD720202 Firmware 2.0.2.6.exe [1.81 MiB, 176 times]
USB3.0 NEC µPD720201 µPD720202 Driver Only 3.0.23.0.zip [881.36 KiB, 159 times]

Author:  tong [ Tue 06 Mar 2018 9:09 pm ]
Post subject:  Re: PCI Express 4 port USB 3.0 NEC D720201 USB Card ราคา 9.95 USD

Release_Note_xHCI-201-202-DR-WIN.txt

Code:
****************************************************************************
**************** D720201 & D720202 Design Resources Release ****************
****************************************************************************
Release Note                                              September 28.2012

Renesas Electronics uPD720201 & uPD720202
USB 3.0 Host Controller Driver Kit (x86 and x64)
for Windows XP, VISTA, 7 and Server 2008 Release 2

Kit Version : 3.0.23.0 : September 28th, 2012
Copyright (C) 2011-2012 Renesas Electronics Corporation All Rights Reserved
****************************************************************************

NOTE1:
This installer package is generated with the InstallShield2010 SP1.

---------------------------------------------------------------------------
Table of Contents
---------------------------------------------------------------------------
1. Release Files
2. Command Line Options
3. How to install/uninstall the driver package
4. History
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
1. Release Files
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
Date        Time         Size   File Name                Version
--EXE(Installer Package)
2012/09/24 19:44      9906KB   RENESAS-USB3-Host-Driver-30230-setup.exe   3.0.23.0
2011/05/19 11:18         1KB   setup.iss
2012/09/25 11:32       976KB   InstallShield 2010 SP1 Projects-120928.zip 3.0.23.0

--ZIP
2012/09/25 11:53      8118KB   RENESAS-USB3-Host-Driver-30230-Setup-x86-x64-Binary.zip 3.0.23.0
---contents
2011/08/23 14:53        11KB   0x0C04.ini
2009/09/11 14:50        21KB   0x2C0a.ini
2009/05/20 16:30        24KB   0x040a.ini
2009/03/18 15:05        22KB   0x040b.ini
2009/05/20 17:27        25KB   0x040c.ini
2009/03/16 14:23        18KB   0x040d.ini
2009/03/18 15:07        22KB   0x040e.ini
2009/05/20 16:46        22KB   0x041b.ini
2009/05/20 16:46        22KB   0x041d.ini
2009/03/18 15:15        22KB   0x041e.ini
2009/05/20 16:58        22KB   0x041f.ini
2009/05/20 16:55        19KB   0x0401.ini
2011/07/15 10:09        11KB   0x0404.ini
2009/05/20 17:03        22KB   0x0405.ini
2009/05/20 17:03        23KB   0x0406.ini
2009/05/20 17:22        25KB   0x0407.ini
2009/03/18 15:26        26KB   0x0408.ini
2009/05/21 15:53        21KB   0x0409.ini
2009/05/20 17:06        24KB   0x0410.ini
2009/06/08 16:45        15KB   0x0411.ini
2009/03/16 14:28        14KB   0x0412.ini
2009/05/20 17:07        24KB   0x0413.ini
2009/05/20 17:08        23KB   0x0414.ini
2009/05/20 17:09        23KB   0x0415.ini
2009/05/20 17:09        23KB   0x0416.ini
2009/05/20 17:12        22KB   0x0419.ini
2009/05/20 17:13        23KB   0x0424.ini
2009/05/21 17:44        11KB   0x0804.ini
2009/05/20 17:14        24KB   0x0816.ini
2012/09/24 19:40        58KB   1025.mst
2012/09/24 19:39        48KB   1028.mst
2012/09/24 19:40        67KB   1029.mst
2012/09/24 19:40        68KB   1030.mst
2012/09/24 19:39        78KB   1031.mst
2012/09/24 19:40        78KB   1032.mst
2012/09/24 19:40         4KB   1033.mst
2012/09/24 19:39        76KB   1034.mst
2012/09/24 19:40        68KB   1035.mst
2012/09/24 19:40        76KB   1036.mst
2012/09/24 19:40        26KB   1037.mst
2012/09/24 19:40        72KB   1038.mst
2012/09/24 19:39        76KB   1040.mst
2012/09/24 19:39        72KB   1041.mst
2012/09/24 19:39        64KB   1042.mst
2012/09/24 19:39        73KB   1043.mst
2012/09/24 19:40        65KB   1044.mst
2012/09/24 19:40        71KB   1045.mst
2012/09/24 19:40        70KB   1046.mst
2012/09/24 19:40        67KB   1049.mst
2012/09/24 19:40        68KB   1051.mst
2012/09/24 19:40        64KB   1053.mst
2012/09/24 19:40        63KB   1054.mst
2012/09/24 19:40        66KB   1055.mst
2012/09/24 19:40        69KB   1060.mst
2012/09/24 19:39        48KB   2052.mst
2012/09/24 19:39        71KB   2070.mst
2012/09/24 19:40         4KB   3076.mst
2012/09/24 19:40         4KB   11274.mst
2012/09/24 19:39      5748KB   ISSetup.dll
2012/09/24 19:40       737KB   rusb3drv.msi
2012/09/24 19:48       973KB   setup.exe
2012/09/24 19:40         3KB   Setup.ini
2011/05/19 11:18         1KB   setup.iss

----Files
2011/09/20 09:17        97KB   rusb3mon.dll             3.0.8.0
2011/09/20 09:17       113KB   rusb3mon.exe             3.0.8.0
2012/09/20 19:07        50KB   rusb3ver.dll             3.0.23.0
-----0C0A
2011/09/15 10:23         4KB   rusb3mon.exe.mui
-----0C04
2011/09/15 10:23         2KB   rusb3mon.exe.mui
-----2C0A
2011/09/15 10:23         4KB   rusb3mon.exe.mui
-----040A
2011/09/15 10:23         4KB   rusb3mon.exe.mui
-----040B
2011/09/15 10:23         4KB   rusb3mon.exe.mui
-----040C
2011/09/15 10:23         4KB   rusb3mon.exe.mui
-----040D
2011/09/15 10:23         3KB   rusb3mon.exe.mui
-----040E
2011/09/15 10:23         4KB   rusb3mon.exe.mui
-----041B
2011/09/15 10:23         4KB   rusb3mon.exe.mui
-----041D
2011/09/15 10:23         4KB   rusb3mon.exe.mui
-----041E
2011/09/15 10:23         3KB   rusb3mon.exe.mui
-----041F
2011/09/15 10:23         4KB   rusb3mon.exe.mui
-----0401
2011/09/15 10:23         3KB   rusb3mon.exe.mui
-----0404
2011/09/15 10:23         3KB   rusb3mon.exe.mui
-----0405
2011/09/15 10:23         3KB   rusb3mon.exe.mui
-----0406
2011/09/15 10:23         4KB   rusb3mon.exe.mui
-----0407
2011/09/15 10:23         4KB   rusb3mon.exe.mui
-----0408
2011/09/15 10:23         4KB   rusb3mon.exe.mui
-----0409
2011/09/15 10:23         4KB   rusb3mon.exe.mui
-----0410
2011/09/15 10:23         4KB   rusb3mon.exe.mui
-----0411
2011/09/15 10:23         3KB   rusb3mon.exe.mui
-----0412
2011/09/15 10:23         3KB   rusb3mon.exe.mui
-----0413
2011/09/15 10:23         4KB   rusb3mon.exe.mui
-----0414
2011/09/15 10:23         4KB   rusb3mon.exe.mui
-----0415
2011/09/15 10:23         4KB   rusb3mon.exe.mui
-----0416
2011/09/15 10:23         4KB   rusb3mon.exe.mui
-----0419
2011/09/15 10:23         3KB   rusb3mon.exe.mui
-----0424
2011/09/15 10:23         3KB   rusb3mon.exe.mui
-----0804
2011/09/15 10:23         3KB   rusb3mon.exe.mui
-----0816
2011/09/15 10:23         4KB   rusb3mon.exe.mui

-----x64
2011/12/26 09:46        80KB   rusb3co.dll              3.0.13.0
2012/09/12 22:11         9KB   rusb3hub.cat
2012/08/21 12:59         3KB   rusb3hub.inf
2012/08/27 19:50       112KB   rusb3hub.sys             3.0.23.0
2012/09/12 22:11        10KB   rusb3xhc.cat
2012/08/21 12:59         3KB   rusb3xhc.inf
2012/08/27 19:51       225KB   rusb3xhc.sys             3.0.23.0
-------0C0A
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------0C04
2011/06/10 16:19         1KB   rusb3co.dll.mui
-------2C0A
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------040A
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------040B
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------040C
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------040D
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------040E
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------041B
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------041D
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------041E
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------041F
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------0401
2011/06/10 16:19         1KB   rusb3co.dll.mui
-------0404
2011/06/10 16:19         1KB   rusb3co.dll.mui
-------0405
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------0406
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------0407
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------0408
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------0409
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------0410
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------0411
2011/06/10 16:19         1KB   rusb3co.dll.mui
-------0412
2011/06/10 16:19         1KB   rusb3co.dll.mui
-------0413
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------0414
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------0415
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------0416
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------0419
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------0424
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------0804
2011/06/10 16:19         1KB   rusb3co.dll.mui
-------0816
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui

-----x64_XP
2011/12/26 09:46        80KB   rusb3co.dll              3.0.13.0
2012/09/12 22:11         9KB   rusb3hub.cat
2012/08/21 12:59         3KB   rusb3hub.inf
2012/08/27 19:52       112KB   rusb3hub.sys             3.0.23.0
2012/09/12 22:11        10KB   rusb3xhc.cat
2012/08/21 12:59         3KB   rusb3xhc.inf
2012/08/27 19:52       226KB   rusb3xhc.sys             3.0.23.0

-----x86
2011/12/26 09:45        78KB   rusb3co.dll              3.0.13.0
2012/09/12 22:11         9KB   rusb3hub.cat
2012/08/21 12:59         3KB   rusb3hub.inf
2012/08/27 19:51        89KB   rusb3hub.sys             3.0.23.0
2012/09/12 22:11        10KB   rusb3xhc.cat
2012/08/21 12:59         3KB   rusb3xhc.inf
2012/08/27 19:51       177KB   rusb3xhc.sys             3.0.23.0
-------0C0A
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------0C04
2011/06/10 16:19         1KB   rusb3co.dll.mui
-------2C0A
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------040A
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------040B
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------040C
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------040D
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------040E
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------041B
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------041D
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------041E
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------041F
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------0401
2011/06/10 16:18         1KB   rusb3co.dll.mui
-------0404
2011/06/10 16:19         1KB   rusb3co.dll.mui
-------0405
2011/06/10 16:18         2KB   rusb3co.dll.mui
-------0406
2011/06/10 16:18         2KB   rusb3co.dll.mui
-------0407
2011/06/10 16:18         2KB   rusb3co.dll.mui
-------0408
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------0409
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------0410
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------0411
2011/06/10 16:19         1KB   rusb3co.dll.mui
-------0412
2011/06/10 16:19         1KB   rusb3co.dll.mui
-------0413
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------0414
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------0415
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------0416
2011/06/10 16:18         2KB   rusb3co.dll.mui
-------0419
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------0424
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui
-------0804
2011/06/10 16:19         1KB   rusb3co.dll.mui
-------0816
2011/06/10 16:19         2KB   rusb3co.dll.mui

-----x86_XP
2011/12/26 09:45        78KB   rusb3co.dll              3.0.13.0
2012/09/12 22:11         9KB   rusb3hub.cat
2012/08/21 12:59         3KB   rusb3hub.inf
2012/08/27 19:53        89KB   rusb3hub.sys             3.0.23.0
2012/09/12 22:11        10KB   rusb3xhc.cat
2012/08/21 12:59         3KB   rusb3xhc.inf
2012/08/27 19:53       177KB   rusb3xhc.sys             3.0.23.0

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
2. Command Line Options
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
1)Silent install

   Ex.) setup.exe /s

-To install this driver package silently, "setup.iss" file is needed.
  This package includes the "setup.iss" in which the following folder
  path is set.
  "C:\Program Files\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver".

  If you want to change install path, you need to generate setup.iss as
  follows: setup /r /f1".\setup.iss"


2)Check existence of USB3.0 Host Controller

   Ex.) setup.exe /v"CHECK_HW_EXIST=1"

-When this command line option is set, the installer checks existence of
  the USB3.0 Host Controller(uPD720201/uPD720202). If the uPD720201/uPD720202
  is not in the PC, this installer does not install the device drivers.

##Caution##
  To install the device drivers with this command line option after
  uninstalling the device drivers, it is necessary to restart the PC.

3) Hide the pop-up message

   Ex.) setup.exe /v"CHECK_HW_EXIST=1 NO_MESSAGE=1"

-This option suppresses the pop-up message when it is used with the
  "CHECK_HW_EXIST" option. If you want to hide the pop-up message on the
  "CHECK_HW_EXIST" option, you should use this option on the command line.
 
##Note##
  This option must be used only with the "CHECK_HW_EXIST" option. If this
  option is used by itself, it has no effect.

4) Not install the USB3.0 Monitor application (rusb3mon.exe/dll)

   /v"NO_MONITOR=1"

-When this command line option is set, the USB3.0 Monitor Application
  (rusb3mon.exe/dll) is not installed.

##Caution##
  If the USB3.0 Monitor Application is already installed, it is necessary
  to uninstall the USB3 driver package of previous version before installing
  the new USB3 driver package.

##Note##
  The Monitor Application, if installed, alerts the user when a USB 3.0 device
  is connected to a USB 2.0 port.  Performance normally will improve if the
  device is connected to a USB 3.0 port.

6) Disable the Dynamic U1/U2 state control function

   Ex.) setup.exe /v"U1U2_DISABLE=1"

-If you want to disable the Dynamic U1/U2 state control function,
  you should use this option on the command prompt.

7) Not display the Custom Property page on the device manager

    Ex.) setup.exe /v"NO_DP_PROPERTY=1"

-This Custom Property Sheet page is enabled on default installation.
  If you don't want to display the Custom Property Sheet page, please
  use this install option on the command prompt.

8) Disable the check-box on the Custom Property Sheet page

    Ex.) setup.exe /v"U1U2_PROPERTY_DISABLE=1"

-The Custom Property Sheet Page enables the check-box to disable the Dynamic
  U1/U2 state control function in default installation.
  If you don't want to display the check-box on the Custom Property Sheet page,
  please use this option on the command prompt.

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
3. How to install/uninstall the driver package
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
Please see the "USB 3.0 Host Controller Driver Application Note(Preliminary)".

A)How to install the driver package
1. Installing the driver package to a computer.(Run "setup.exe")
2. Installing the hardware
3. Installing the driver for USB 3.0 host controller(uPD720201/uPD720202).


B)How to uninstall the driver package
RENESAS-USB3-Host-Driver-xxxx-Setup.exe can uninstall only by using "Programs
and Features" in Control Panel.

1. Open the "control panel".
2. Click the "Programs and Features".
3. Select the Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller Driver.
4. Click "Uninstall" button.

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
4. History

##Note##
"BSOD" means Blue Screen of Death, i.e., system halt.
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
Version 3.0.23.0 : September 28, 2012
---------------------------------------------------------------------------
- Windows Logo Information
  Submission ID: 1519851
  Product Name: Renesas Electronics USB3.0 Host Controller
  Category: Device
  Subcategory: Bus Controllers and Ports > USB Controller
               Unclassiified
  Qualification Level:  Signature Only - Microsoft Windows XP family, x86
                        Signature Only - Microsoft Windows XP family, x64
                        Logo - Microsoft Windows Vista family, x86 Basic
                        Logo - Microsoft Windows Vista family, x64 Basic
                        Windows 7
                        Windows 7 x64
                        Logo - Certified for Microsoft Windows Server 2008 Release 2 family, x64

[1. Modified driver]
1-1.Additional remediation was implemented for the following issues:
  [ver 3.0.20.0's history, item 2-2]
   2-2. When continuously starting & stopping the video capture with
       a specific USB2.0 Camera, the specific USB2.0 camera cannot
       restart the video capture.

1-2.There is a possibility that BSOD occurs when performing the Common
   Scenario Stress-with-IO test in WHQL, when connecting an external
   USB hub to USB 3.0 Host Controller.
     
1-3.There is a possibility that BSOD occurs when S3/S4->resume is executed
   with the xHCI Backwards Compatibility Tree on enabling the driver
   verifier.

1-4.The host driver clears USBLEGCTLSTS register after the host driver
   obtained Ownership from Ver3.0.2.0Beta. Therefore, BIOS needs to set
   "SMI on OS Ownership Enable" bit in USBLEGCTLSTS register to '1b'
   if BIOS has set "HC BIOS Owned Semaphore" to '1b' and hands Ownership
   off after S3/S4->Resume.
    If a system using SMIB signal doesn't set "SMI on OS Ownership Enable"
   to '1b' after S3/S4->Resume, there is a possibility that the host
   driver cannot obtain Ownership and Device Manage shows the yellow bang
   for USB 3.0 Host Controller.
    In order to solve this issue, we modified the host driver to set
   "HC BIOS Owned Semaphore" bit to '0b' forcibly if "HCHalted" bit of
   USBSTS register is '1b'.
   
1-5.There is a possibility that BSOD occurs when users connect the xHCI
   Backwards Compatibility Tree to USB 3.0 Host Controller and operate all
   the devices in the xHCI Backwards Compatibility Tree and uninstall USB
   3.0 Host Controller in Device Manager.

    ##Note##
   This issue only occurs on Windows XP. We have never seen this issue on
   Windows Vista/7/Server2008R2.

1-6.There is a possibility that BSOD occurs when the upper or lower filter
   driver is installed to USB 3.0 Host Controller driver and the xHCI
   Backwards Compatibility Tree is connected to USB 3.0 Host Controller.

1-7.There is a possibility that BSOD occurs when the xHCI Backwards
   Compatibility Tree is connected to USB 3.0 Host Controller and
   operating all devices and a setting of a ISO device application is
   changed on enabling the driver verifier.
   
1-8.A specific USB 3.0 Flash device isn't detected when a specific USB 3.0
   Hub, which has the USB 3.0 Flash device connected, is connected to the
   USB 3.0 Host Controller.

1-9.There is a possibility that BSOD occurs when more than one device with
   the same VID/PID and serial number is connected at the same time on
   enabling the driver verifier.

1-10.There is a possibility of BSOD when Hot plug operation is done with
   the xHCI Backwards Comptibility Tree.

[2. Solved interoperability issue caused by function driver]
2-1.A specific web camera does not work by using the specific function
   driver. This function driver sets the bad Frame Number when the
   function driver starts the ISO transfer request.

2-2.There is a possibility that BSOD occurs if a function driver behaves
   as causing a conflict between a transfer request and cancelling the
   transfer for the same endpoint. We have never seen these drivers.
   
[3. Add function]
3-1.Added the registry of SymbolicName when a device is connected.

---------------------------------------------------------------------------
Version 3.0.20.0 : May 31, 2012
---------------------------------------------------------------------------
- Windows Logo Information
  Submission ID: 1497869
  Product Name: Renesas Electronics USB3.0 Host Controller
  Category: Device
  Subcategory: Bus Controllers and Ports > USB Controller
               Unclassiified
  Qualification Level:  Signature Only - Microsoft Windows XP family, x86
                        Signature Only - Microsoft Windows XP family, x64
                        Logo - Microsoft Windows Vista family, x86 Basic
                        Logo - Microsoft Windows Vista family, x64 Basic
                        Windows 7
                        Windows 7 x64
                        Logo - Certified for Microsoft Windows Server 2008 Release 2 family, x64

[1. Modified driver]
1-1.Modified the driver not to issue SetFeature(RemoteWake) in a PC, in which
   SystemWake is in PowerSystemSleeping3.
   
1-2.There is a possibility that BSOD occurs when the Stress Test of Pnpdtest.exe
  is excuted when connecting a USB HUB having USB devices attached.

1-3.Additional remediation was implemented for the following ver 3.0.16.0 issue:

   [ver 3.0.16.0's history, item 2-4]
   2-4. USB3.0 Devices connected with USB3.0 HUB are not detected after S3/S4 resume.
       This issue occurs only under the following conditions.
        - C_PORT_CONNECTION of the downstream port of the hub is not changed after resume.
        - The PERSTB of the system is asserted after resume.

[2. Solved interoperability issue caused by function driver or system]
2-1.Fixed the interoperability issue of the specific docking station integrated
   SuperSpeed HUB.

2-2.When continuously starting & stopping the video capture with a specific USB2.0 Camera,
   the specific USB2.0 camera cannot restart the video capture.

2-3.There is a possibility that BSOD occurs when a USB device is connected, for which a function
   driver sends the Power IRP before our device driver handles the "IRP_MN_START_DEVICE".


---------------------------------------------------------------------------
Version 3.0.16.0 : March 29, 2012
---------------------------------------------------------------------------
- Windows Logo Information
  Submission ID: 1490957
  Product Name: Renesas Electronics USB3.0 Host Controller
  Category: Device
  Subcategory: Bus Controllers and Ports > USB Controller
               Unclassiified
  Qualification Level:  Signature Only - Microsoft Windows XP family, x86
                        Signature Only - Microsoft Windows XP family, x64
                        Logo - Microsoft Windows Vista family, x86 Basic
                        Logo - Microsoft Windows Vista family, x64 Basic
                        Windows 7
                        Windows 7 x64
                        Logo - Certified for Microsoft Windows Server 2008 Release 2 family, x64

[1. Add function]
1-1. IOCTL_USB_USER_REQUEST(UWSBUSER_GET_POWER_STATE_MAP) is supported.
1-2. HUB's icon isn't shown on the Devices and Printers of Windows7.

[2. Modified driver bugs]
2-1. There is a possibility of BSOD when OUT transaction with data shorter than 8byte
     is transferred.  Short packet is out of this issue.
     We have never seen this BSOD on the real system. We found this on code review.
     v3.0.8.0 or later version includes this bug.
2-2. There is a possibility of BSOD when a user changes the resolution of the video
     capture application and an ISO device is disconnectd.
     We have never seen this BSOD on the real system. We found this on code review.
2-3. There is a possibility of BSOD when OverCurrent indication occurs before Windows
     OS detects the device.
     We have never seen this BSOD on the real system. We found this on code review.
2-4. USB3.0 Devices connected with USB3.0 HUB are not detected after S3/S4 resume.
     This issue occurs only under the following conditions.
     - C_PORT_CONNECTION of the downstream port of the hub is not changed after resume.
     - The PERSTB of the system is asserted after resume.
2-5. Driver did not check the descriptor size. If USB devices send the descriptor
     with invalid size, driver might behave in undefined operation.
2-6. When BIOS does not release the ownership of xHCI after S3/S4 resume, host driver
     should not have been loaded.   
2-7. Wrong bandwidth information is displayed in the popup message when available
     bandwidth is consumed.

[3. Solved interoperability issue caused by function driver or system]
3-1. PC freezes when any of the specific devices are disconnected.
3-2. The following specific devices can't work
     A) The specific Wireless Headset does not produce sound in Windows XP enviroment.
     B) The specific Keyboard is not detected.
        This issue only occurs on v3.0.8.0 or later verion.
     C) The specific Keyboard is not detected after remote wakeup under the condition
        that ForceHCResetOnResume is set to 1.
     D) The specific AV Portable Player disappears from Device Manager after it is
        disabled in Device Manager.
     E) Time from when the specific USB2.0 Flash is connected until it is detected
        is over 30 seconds. This issue may occur on v3.0.8.0 although we have
        never seen this issue on the real system.
3-3. PC freezes when the specific Audio device is disconnected actively.
     This issue only occurs on V3.0.8.0 or later version.
3-4. Monitor function of the specific docking station cannot work correctly after
     resume when multi-display mode is used.
3-5. When multiple USB3.0-hubs including the specific hub are connected by cascade
     connection and host driver is disabled and enabled, the hub connected with
     the specific hub's downstream port is not detected.
3-6. When one of the multiple USB3.0 hubs in cascade connection is the specific
     HUB, it is not detected after S3-Resume.
3-7. When a specific smart phone is working in tethering mode, communication
     speed is too slow to keep the connection. 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
Version 3.0.12.0 : December 8th, 2011
---------------------------------------------------------------------------
- Windows Logo Information
  Submission ID: 1479314
  Product Name: Renesas Electronics USB3.0 Host Controller
  Category: Device
  Subcategory: Bus Controllers and Ports > USB Controller
               Unclassiified
  Qualification Level:  Signature Only - Microsoft Windows XP family, x86
                        Signature Only - Microsoft Windows XP family, x64
                        Logo - Microsoft Windows Vista family, x86 Basic
                        Logo - Microsoft Windows Vista family, x64 Basic
                        Windows 7
                        Windows 7 x64
                        Logo - Certified for Microsoft Windows Server 2008 Release 2 family, x64

-  Supported the uPD720201 ES2.1 whose Revision ID in the PCI Configuration
  register is 3h.

-  The following issues, which depend on specific devices, were fixed.

1. A specific Audio device (Native Instruments AUDIO 8 DJ) isn't unloaded in
   the device manager when this device is disconnected from USB 3.0 Host
   Controller.

2. There is a possibility that a specific Audio device (Creative Sound Blaster
   X-Fi Surround 5.1) stops working.
   This issue occurs with ver 3.0.8.0 or earlier version, and this issue doesn't
   occur with ver 2.x.xx.x(uPD720200/A).

-  The following additional issues were fixed.

-- Driver
1. Remote Wakeup function doesn't work from Hybrid sleep by a wireless mouse
   connected to USB 3.0 host controller.

2. Additional remediation was implemented for the following ver 3.0.8.0 issue:

   [ver 3.0.8.0's history, item 2]
   There is a possibility that a multi-display isn't displayed after
   S3->Resume when the USB-to-VGA device connected to the USB 3.0 Host
   is used in multi-display mode.  This issue occurs depending on USB-to-VGA
   device driver version.

3. The "/usbss" test time for the Signal Check Tool for Windows was too long 
   (double or triple time) compared to uPD720200/A with ver 2.0.34.0 or older.

4. There is a possibility that BSOD occurs when a SuperSpeed device which
   doesn't transfer the "SuperSpeed Endpoint Companion Descriptor is
   connected to USB 3.0 Host controller.

5. A SuperSpeed device is reconnected in SuperSpeed mode after
   S3/S4->resume if the SuperSpeed device transfers the
   USB 2.0 Descriptor to USB 3.0 Host controller.

6. A device cannot do Isochronous Transfer when an illegal start frame is
   specified by the function driver for an Isochronous transfer.

7. There is a possibility that BSOD occurs when performing the Common Scenario
   Stress-with-IO test in WHQL, when connecting an external USB hub to USB 3.0
   Host Controller.

---------------------------------------------------------------------------
Version 3.0.8.0 : October 3rd, 2011
---------------------------------------------------------------------------
- Fisrt Major version Release for uPD720201/uPD720202 ES2.0 or later.

- Windows Logo Information
  Submission ID: 1470301
  Product Name: Renesas Electronics USB3.0 Host Controller
  Category: Device
  Subcategory: Bus Controllers and Ports > USB Controller
               Unclassiified
  Qualification Level:  Signature Only - Microsoft Windows XP family, x86
                        Signature Only - Microsoft Windows XP family, x64
                        Logo - Microsoft Windows Vista family, x86 Basic
                        Logo - Microsoft Windows Vista family, x64 Basic
                        Windows 7
                        Windows 7 x64
                        Logo - Certified for Microsoft Windows Server 2008 Release 2 family, x64

-  The following issues, which depend on specific devices, were fixed.
1. A specific USB Full Speed device that can't respond to a standard request
    isn't detectd.
     
2. There is a possibility that a multi-display isn't displayed after
   S3->Resume when the USB-to-VGA device connected to the USB 3.0 Host
   is used in multi-display mode.  This issue occurs depending on USB-to-VGA
   device driver version.
   
3. There is a possibility that the Bluetooth communication is cut off with
   a specific Bluetooth module.

4. There is a USB speaker which only requests a data transfer by a URB within
   about 1ms. In this case, sound is cut off depending on CPU performance.

5. iPad isn't detected on iTunes application after S3->Resume.

6. BSOD ("Blue Screen of Death," i.e., system halt) occurs when PC shoutdown
    is performed while a specific Bluetooth module (Billionton BT-0003) is
    connected and a specific Bluetooth module driver version is being used.
    This issue doesn't occur with the latest Bluetooth module driver version.
   
-  The following additional issues were fixed.
-- Driver
1. There is a possibility that BSOD occurs or USB 3.0 Hub isn't detected on
   Windows XP when hot plug operation is done with a USB 3.0 Hub having USB
   devices already connected to it.

2. USB 3.0 Host controller Driver forcibly caused BSOD from ver2.1.16.0 to ver
   2.1.25.0 when Host System Error of USB 3.0 occurred.
   When we updated to ver2.1, we had a mistake in which the USB 3.0 Host
   Controller Driver focibly caused BSOD.

3. A USB device isn't detected when the USB device is connected to a downstream
   port on a specifc USB 3.0 Hub that moves to U2 state althouth U1/U2 timeout
   value is zero.

4. There is a miscalcuation of U2 Exit Latency.

--Monitor
1. The pop-up message is wrong when a USB 3.0 device is connected to USB 2.0 port
   while running the Simplified Chinese OS.

2. The pop-up message is wrong when USB 3.0 Host Controller does not have
   enough bandwidth available while running the Polish OS.


---------------------------------------------------------------------------
Version 3.0.7.0Beta : September 8th, 2011
---------------------------------------------------------------------------
- Second Beta version Release for uPD720201/uPD720202 ES2.0 or later.

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
Version 3.0.2.0Beta : May 19th, 2011
---------------------------------------------------------------------------
- First Beta Version Release for uPD720201/uPD720202

---------------------------------------------------------------------------


Attachments:
Release_Note_xHCI-201-202-DR-WIN.txt [32.89 KiB, 189 times]

Author:  tong [ Tue 06 Mar 2018 9:15 pm ]
Post subject:  Re: PCI Express 4 port USB 3.0 NEC D720201 USB Card ราคา 9.95 USD

Fixed rusb3mon.exe High CPU Usage

The NEC/Renesas USB 3.0 Monitor application (rusb3mon.exe/dll), if installed, alerts the user when a USB 3.0 device is connected to a USB 2.0 port.

To not install USB 3.0 Monitor application:

Code:
RENESAS-USB3-Host-Driver-30230-setup.exe /v"NO_MONITOR=1"


##Caution##

If the USB3.0 Monitor Application is already installed, it is necessary to uninstall the USB3 driver package of previous version before installing the new USB3 driver package.

Page 1 of 1 All times are UTC + 7 hours
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/