นัดดา
http://forum.naddalim.com/

ความหมายของ A.D. B.E.
http://forum.naddalim.com/viewtopic.php?f=36&t=2667
Page 1 of 1

Author:  Nadda [ Thu 12 Oct 2017 1:44 pm ]
Post subject:  ความหมายของ A.D. B.E.

คริสต์ศักราช (ค.ศ.) คือ A.D. / AD เช่น ปีนี้เป็น A.D. 2013
A.D. ย่อมาจาก Anno Domini เป็นภาษาละตินแปลว่า in the year of the Lord ในปีของพระคริสต์

พุทธศักราช (พ.ศ.) คือ B.E. / BE ซึ่งย่อมาจาก Buddhist Era (ยุคของพระพุทธ) ปีนี้จึงเป็น 2560 B.E.

เคยเห็นมีคนเขียนผิดเป็น 2560 BC

B.C. / BC ย่อมาจาก Before Christ ก็คือ ปีก่อนคริสตกาล

ส่วนปีก่อนพุทธกาลก็คือ B.B.E. / BBE = Before Buddhist Era

ป.ล. ๑ AD BE BC BBE มีจุดก็ได้ ไม่มีก็ได้ (ตามทางเทคนิคของภาษาควรจะมีเพราะเป็นคำย่อ แต่คนขี้เกียจก็เลยไม่ใส่จุดจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับกัน)

ป.ล. ๒ สังเกตได้ว่า AD เท่านั้นที่นำหน้าตัวเลขปี ส่วนคำอื่นตามหลังตัวเลขปีหมด

จาก English Nid Nid

Page 1 of 1 All times are UTC + 7 hours
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/