นัดดา
http://forum.naddalim.com/

สถานที่บรรจุพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคาร ร.1-ร.9
http://forum.naddalim.com/viewtopic.php?f=36&t=2670
Page 1 of 1

Author:  Nadda [ Mon 30 Oct 2017 1:03 pm ]
Post subject:  สถานที่บรรจุพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคาร ร.1-ร.9

อัฐิ คือ ส่วนกระดูก
สรีรางคาร คือ เถ้าถ่านที่ปะปนกับกระดูกชิ้นเล็กชิ้นน้อย

รัชกาลที่ 1 (พระบรมอัฐิ) พระวิมานกลาง หอพระธาตุมณเฑียร
(พระบรมราชสรีรางคาร) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร


รัชกาลที่ 2 (พระบรมอัฐิ) พระวิมานกลาง หอพระธาตุมณเฑียร
(พระบรมราชสรีรางคาร) วัดอรุณราชวราราม วรมหาวิหาร
(พระบรมราชสรีรางคาร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ณ พระถ้ำศิลา ฐานพระพุทธอังคีรส


รัชกาลที่ 3 (พระบรมอัฐิ) หอพระธาตุมณเฑียร (พระวิมานกลาง)
(พระบรมราชสรีรางคาร) วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
(พระบรมราชสรีรางคาร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ณ พระถ้ำศิลา ฐานพระพุทธอังคีรส


รัชกาลที่ 4 (พระบรมอัฐิ) พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท (พระวิมานทองกลาง)
(พระบรมราชสรีรางคาร) วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
(พระบรมราชสรีรางคาร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ณ พระถ้ำศิลา ฐานพระพุทธอังคีรส)


รัชกาลที่ 5 (พระบรมอัฐิ) พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท (พระวิมานทองกลาง)
(พระบรมราชสรีรางคาร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ณ พระถ้ำศิลา ฐานพระพุทธอังคีรส
(พระบรมราชสรีรางคาร) วัดเบญจมบพิตร ดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร


รัชกาลที่ 6 (พระบรมอัฐิ) พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท (พระวิมานทองกลาง)
(พระบรมราชสรีรางคาร) วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐมฐาน ณ ฐานพระร่วงโรจนฤทธิ์
(พระบรมราชสรีรางคาร) วัดบวรนิเวศวิหาร ณ ฐานพุทธบัลลังก์ พระพุทธชินสีห์


รัชกาลที่ 7 (พระบรมอัฐิ) พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท (พระวิมานทองกลาง)
(พระบรมราชสรีรางคาร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ณ พระถ้ำศิลา ฐานพระพุทธอังคีรส


รัชกาลที่ 8 (พระบรมอัฐิ) พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท (พระวิมานทองกลาง)
(พระบรมราชสรีรางคาร) วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรวิหาร


รัชกาลที่ 9 (พระบรมอัฐิ) พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท (พระวิมานทองกลาง)
(พระบรมราชสรีรางคาร) วัดบวรนิเวศวิหาร ณ ฐานพุทธบัลลังก์ พระพุทธชินสีห์
(พระบรมราชสรีรางคาร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ณ พระถ้ำศิลา ฐานพระพุทธอังคีรส

Page 1 of 1 All times are UTC + 7 hours
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/