นัดดา
http://forum.naddalim.com/

ปีนักษัตรและวันปีใหม่
http://forum.naddalim.com/viewtopic.php?f=36&t=2818
Page 1 of 1

Author:  tong [ Thu 02 Jan 2020 2:53 pm ]
Post subject:  ปีนักษัตรและวันปีใหม่

ปีนักษัตร

เกือบ 2,200-2,300 ปีที่แล้วจีนเป็นผู้คิดค้นปีนักษัตรขึ้นในสมัยราชวงศ์โจวเป็นอย่างน้อย มีหลักฐานปรากฎอยู่ที่ไต้หวัน

วันปีใหม่

ฝรั่ง ใช้ปฏิทินเกรกอเรียน (ปฏิทินสุริยคติ) วันปีใหม่คือวันที่ 1 มกราคม

จีน ใช้ปฏิทินจันทรคติ วันปีใหม่คือวันตรุษจีน (วันชิวอิก) ตรงกับวันวันขึ้น 1 ค่ำเดือน 3 มักเริ่มในเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ พร้อมกับเปลี่ยนปีนักษัตร

ไทย เป็นปฏิทินชนิดที่เรียกว่าสุริยจันทรคติ โดยใช้ปฏิทินสุริยคติไทยในทางราชการ ขณะเดียวกันก็ใช้ปฏิทินจันทรคติไทยในการนับวันสำคัญทางพุทธศาสนา

ปฏิทินจันทรคติไทย เดือน 1 หรือเดือนอ้าย มักเริ่มในเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม
เดือนคี่จะมี 29 วัน คือตั้งแต่วันขึ้น 1 - 15 ค่ำ และวันแรม 1 - 14 ค่ำ
เดือนคู่จะมี 30 วัน คือตั้งแต่วันขึ้น 1 - 15 ค่ำ และวันแรม 1 - 15 ค่ำ

สุโขทัย - อยุธยาเสียกรุงครั้งที่ 1 (พ.ศ. 1792) วันปีใหม่คือ วันขึ้น 1 ค่ำเดือนอ้าย
อยุธยา - รัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2112 - 2431) วันปีใหม่คือ วันเถลิงศก (หลังวันมหาสงกรานต์ 2 วัน) พร้อมกับเปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5
รัชกาลที่ 5 - รัชกาลที่ 8 (พ.ศ. 2431-2483) วันปีใหม่คือ 1 เมษายน
รัชกาลที่ 8 - ปัจจุบัน (พ.ศ. 2484 - ปัจจุบัน) วันปีใหม่คือ 1 มกราคม

ดังนั้นคนที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2484 และเกิดในเดือน ม.ค. - มี.ค. จะต้องลบ 542 จึงจะได้ปีค.ศ.ที่ถูกต้อง

Page 1 of 1 All times are UTC + 7 hours
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/